Αρχική | Διοργάνωση | Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Διαμονή | Πρόγραμμα | Χορηγοί
Οι περιλήψεις και οι εισηγήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κα. Β. Μανάκου στο vmanak@uth.gr, ενώ θα δίνονται πληροφορίες στo τηλ: 6973328909.

Η συνολική έκταση του κειμένου θα πρέπει να είναι μέχρι έξι (6) σελίδες. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να γραφτούν σε Α4, με περιθώρια πάνω 3.5, κάτω 2.5, Αριστερά – Δεξιά 2.7, γραμματοσειρά Arial 11, διάστιχο 1.

Οι εισηγήσεις (προφορικές και αναρτημένες) θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή και οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν έως 20/08/2015 για το αποτέλεσμα της κρίσης. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές (προφορικές και αναρτημένες) θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
  

Οδηγίες
Υπόδειγμα Περίληψης
Υπόδειγμα εργασίας

Σχετικά με την παρουσίαση των εργασιών υπό μορφή αναρτημένης παρουσίασης (poster) σας ενημερώνουμε ότι το μέγεθος του poster δεν πρέπει να ξεπερνά σε διαστάσεις το μέγεθος 1.20 *1.00 m.


 

 


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

 


Copyright © 2015

Διοργάνωση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρχική | Διοργάνωση | Σημαντικές Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Τόπος και Διαμονή | Πρόγραμμα Συνεδρίου | Χορηγοί