Αρχική | Διοργάνωση | Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Διαμονή | Πρόγραμμα | Χορηγοί
31/05/2015
Αποστολή περιλήψεων εργασιών

15/06/2015
Κρίση και αποδοχή περιλήψεων εργασιών

30/06/2015
Ημερομηνία υποβολής πλήρους εργασίας 

31/07/2015
Κρίση εργασίας με επισημάνσειs

20/08/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρους εργασίας

20/08/2015
Καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής

 


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

 


Copyright © 2015

Διοργάνωση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρχική | Διοργάνωση | Σημαντικές Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Τόπος και Διαμονή | Πρόγραμμα Συνεδρίου | Χορηγοί